Biografija/reference

BRZINA, PRECIZNOST I REPREZENTATIVNOST

Maketarstvom se bavimo preko 25 godina usavršavajući svoje vještine kako bi mogli izraditi i najzahtjevnije makete u kratkom roku. Naše reference svjedoče tome u prilog jer smo prvi izbor najznačajnijih kompanija i Muzeja u državi. Naše makete su spoj vrhunske precizne izrade i obrade, tradicionalne, moderne i unikatne izrade.

Biografija Richard Peršić

Rođen je u Pragu (Češka) 19.02.1974 god. gdje je živio do svoje 6. god. te godinu dana u Berlinu, nakon čega se doseljava u Pulu gdje danas živi i radi. Prvotno naslijeđenu ljubav i sklonost prema modelarstvu i maketarstvu od svog djeda iz Praga, nadograđuje i proširuje kroz cjelokupno daljnje obrazovanje i rad. Osnovnu naobrazbu o brodomodelarstvu dobio u OŠ Vidikovac, nakon čega je tehničko znanje proširivao je kroz srednju Tehničku školu za strojarskog tehničara, te na Tehničkom fakultetu u Rijeci gdje je i diplomirao sa titulom dipl.ing.strojarstva konstrukcije.

Po završetku fakulteta zapošljava se u Brodogradilištu ULJANIK, gdje je do završetka  radio kao projektant u projektnom uredu, istovremeno baveći se nizom drugih aktivnosti; vodeći udrugu Klub Maketara Pula, održavajući radionice i tečajeve za djecu, sudjelujući na raznim natjecanjima i izrađujući razne makete i modele.

Osim izradom plastičnih maketa bavi se i izradom RC modela, brodova i aviona. Do sada je izradio 17 RC aviona modela raznih veličina pri čemu su neki i preko 3,6 m dužine, te 10 RC brodova, uz mnogobrojne razne plastične modele, između ostalog i modele željeznice, te maketu grada sa cijelim željezničkim sustavom. Osim bavljenja maketarstvom i modelarstvom bavi se nizom drugih aktivnosti od sporta (paintball, biciklizam, amaterski ribolov, planinarenje) do fotografije (kao član udruge Format i vođenjem fotosekcije unutar Planinarskog društva).Član je upravnog odbora Tehničke kulture grada Pule.

Izdvojeni projekti:

• Maketa broda 591 izrada motorne jahte – naručitelj: privatno brodogradilište

• Maketa hidroaviona Lohner- naručitelj arhitekti za planski izgled muzeja na Puntiželi

• Maketa aviona Bleriot – naručitelj: privatni kolekcionari

• Makete trgovačkih jedrenjaka – naručitelj: Pomorski muzej u Rijeci

• Maketa podmornica U5 – naručitelj: Arheološki muzej Pula

• Maketa građevine – naručitelj: prodaja nekretnina

• Maketa Dubrovačke nave, Sv Ivan Krstitelj –naručitelj: privatni kolekcionar

•  Maketa Samostan Sv.Mihovil, Kloštar, naručitelj: Općina Vrsar

• Maketa Gračišće, naručitelj općina Gračišće

• Maketa trabakul Morska kraljica, naručitelj privatni kolekcionar

• Maketa podmornice U 81 naručitelj Pomorski muzej Novigrad

• Maketa trabakula, Maketa gajete i kaića, Maketa velike diorama lova na tune, maketa podmornica i makete dva bojna broda austrougatske – naručitelj: Pomorski muzej Novigrad kod Zadra

• Makete utvrda: Fort Punta Christo, Maria Luisa – naručitelj: Povijesni Muzej grada Pule

• Reljef Istre – naručitelj: Povijesni Muzej grada Pule

• Maketa Kurije Sesvete – naručitel:j grad Zagreb, Sesvete Maketa Hotela h naručitelj: Grad Prag

• Modeli barki Bracera, Pasara, Guc – naručitelj: otok Krk

• Izrada Guc – naručitelj: otok Rab

• Izrada i rekonstrukcija Broda Ontario Rad na izradi modela za konzenvatore

Scroll to Top