zazastzastava

Co je to plastičné maketářství?

„Když někde ve společnosti řeknu, že můj hoby je plastičné maketářství, mnozí se diví a často se ptají: Ty si ještě hraješ s letadýlky? Jiní, kteří o tom už něco slyšeli se ptají: Co je na tom tak zajímavého? Vlastně to už koupíš v dílech a jenom se to slepí. Těžké je opsat několika slovy radost z maketářství. Není jednoduché, někomu vysvětlovat pocit, když z maličkých dílků vznikne miniatura ceněného originálu. Opravdu, co je to vlastně plastičné maketářství?

zu

Před průmyslovou revolucí výroba maket byla složitá i dlouhodobá protože si každý maketář musel všechny díly sám vyrobit . Ještě dnes tuto techniku používají lodní modeláři při výrobě dřevěných plachetnic. S rozvojem technologie se dnes roztopená plast. hmota pod tlakem vstřikuje do ocelových forem a tím se maketářům usnadňuje práce a současně se docílilo absolutní přesnosti, co se týče vzhledu i velikosti.... píše autor ve své knize „Uvod o plastičném maketářství“ - Mario Gložinic. Maketa je statické znázornění / mnohokrát zmenšena i když jsou i makety v přírodní velikosti/ nějakého objektu, vozidla a pod. Cíl je ukázat poměr mezi velikostí a podobou objektu, po kterém jsme vytvořili maketu. Model se od makety liší tím, že předvádí originální funkce objektu. Například maketa letadla nám předvádí určitý typ letadla. Model letadla může letět a tady je základní rozdíl mezi maketou i modelem.

www.maketaripula.com