zazastzastava


MODELARSTVOU čemu je tajna modelarstva?

Modelarstvo za razliku od maketarstva traži malo više poznavanje tehnike i tehnologije izrade modela Širokih je mogučnosti za one koji vole držati alat u ruci, ili obožavaju raditi minijature sami; Modelari su u stvari kreativci koji svoje znanje i umječe rada sa materijalima, elektronikom ,mehanikom i drugo pretvaraju u modele. Ovo je hobi u kojem može sudjelovati svaki pojedinac,a može se raditi u grupi.


tui ts dio

www.maketaripula.com