zazastzastava



Udruga Klub M A K E T A R A Pula postoji već osmu godinu, a nastala je inicijativom nekoliko okupljenih ljudi istog interesa, e kako bi napokon i Istarska županija imala svoju udrugu maketara.

pro

Cilj udruge, na čijem su čelu predsjednik Richard Peršić i dopredsjednik Marino Modrušan, je promicanje plastičnog maketarstva; odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih znanja i vještina na području plastičnog maketarstva; druženje i izmjena znanja; organiziranje izložbi te posjeta drugim udrugama na području Hrvatske s ciljem poticanja natjecateljskog duha te razmjene iskustava.

Udruga broji pet aktivnih članova te 12-ero djece, a budući da Klub maketara Pula održava tečajeve namijenjene djeci, broj djece uključene u aktivnosti kontinuirano raste. Udruga je do sada osvojila ukupno 35 medalja na raznim natjecanjima ( od toga Richard Peršić 28 medalja ) i to u Zagrebu na Crnoj kraljici i kupu Davida Scvarda, potom u Ljubljani, Rijeci,Varaždinu, Kranju..... Svoj rad započeli su plastičnim maketarstvom.

www.maketaripula.com