Reference

 • Maketa broda 591 izrada motorne jahte – naručitelj: privatno brodogradilište
 • Maketa hidroaviona Lohner- naručitelj arhitekti za planski izgled muzeja na Puntiželi
 • Maketa aviona Bleriot – naručitelj: privatni kolekcionari
 • Makete trgovačkih jedrenjaka – naručitelj: Pomorski muzej u Rijeci
 • Maketa podmornica U5 – naručitelj: Arheološki muzej Pula
 • Maketa građevine – naručitelj: prodaja nekretnina
 • Maketa Dubrovačke nave, Sv Ivan Krstitelj –naručitelj: privatni kolekcionar
 • Maketa Samostan Sv.Mihovil, Kloštar, naručitelj: Općina Vrsar
 • Maketa Gračišće, naručitelj opčina Gračišće
 • Maketa trabakul Morska kraljica, naručitelj privatni kolekcionar
 • Maketa podmornice U 81 naručitelj pomorski muzej Novigrad
 • Maketa trabakula, Maketa gajete i kaića, Maketa velike diorama lova na tune, maketa podmornica i makete dva bojna broda austrougatske naručitelj pomorski muzej Novigrad kod Zadra